Problem połączenia z bazą danych w funkcji sql_connect()!Error: Too many connections